برنده 2 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
بازیگر (4)
خودش (68)
قطعه آرشیو (5)
موسیقی متن (62)
دست اندرکار (1)