برنده 2 جایزه ، کاندید 4 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
VH1 Storytellers VH1 Storytellers ( سریال )
 

کارگردان (43)
خودش (2)
دست اندرکار (1)